Fedora Logotext

Huvudsponsor

Red Hat, Inc.

Red Hat, Inc. är huvudsponsor för Fedoraprojektet. Red Hat förser Fedoraprojektet men ett vitt spektrum av resurser, inklusive stöd från heltidsanställda, infrastruktur i form av hårdvara och bandbredd, finansiering av arrangemang och juridisk rådgivning.

Fedoraprojektet är även tacksamt mot följande sponsorer för att de tillhandahåller betydande stöd:

Dell Inc.
Proio
ServerBeach
TeliaSonera
OSUOSL
Tummy
ColocationAmerica
Dedicated Solutions
ibiblio
BODHost
host1plus
InterNetX
CDN77.com

Intresserad av att sponsra något för Fedora?

Contact admin@fedoraproject.org or stop by #fedora-admin on irc.freenode.net.