Ladda ner Fedora 34 Server.

Fedora Server är tillgängligt för x86_64 och ARM.

Använder du arkitekturen x86_64?
  • Fedora 34: Standard ISO avbild för x86_64
  • Fedora 34: Netinstall ISO avbild för x86_64
Använder du arkitekturen aarch64?
  • Fedora 34: Standard ISO avbild för aarch64
  • Fedora 34: Netinstall ISO avbild för aarch64
  • Fedora 34: Raw avbild för aarch64

Fedora Server skräddarsydd för molnet

Fedora Server är även tillgänglig via en rad av avbilder som är designade för att användas i molnet. Flera format är tillgängliga för Openstack, Vagrant, Amazons publika moln, med mera.

Koppla upp Fedora Cloud-sidan för alla detaljer och nedladdningar.

Genom att klicka på nedladdningslänken och hämta hem Fedora till din dator, går du med på att uppfylla följande krav och villkor.

Genom att hämta Fedoras programvara bekräftar du att du förstår följande: Fedoras programvara och tekniska information kan vara föremål för U.S. Export Administration Regulations (”EAR”) och andra av USA:s och andra länders lagar och får inte exporteras, återexporteras eller överföras (a) till något land uppräknat i Country Group E:1 i Supplement No. 1 till del 740 av EAR (för närvarande, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan & Syrien); (b) till någon förbjuden destination eller till någon slutanvändare som har förbjudits från att delta i USA:s exporttransaktioner av någon federal myndighet hos USA:s regering; eller (c) för användning i samband med designen, utvecklingen eller produktionen av nukleära, kemiska eller biologiska vapen, eller raketsystem, rymdfarkoster eller sondraketer, eller obemannade luftfarkost system. Du får inte hämta Fedoras programvara eller tekniska information om du befinner dig i ett av dessa länder eller på annat sätt är föremål för dessa begränsningar. Du får inte tillhandahålla Fedoras programvara eller tekniska information till individer eller organisationer som befinner sig i ett av dessa länder eller på annat sätt är föremål för dessa restriktioner. Du är även ansvarig för att följa andra länders lagkrav som är tillämpliga på importen, exporten och användningen av Fedoras programvara och tekniska information.