Fedora Server.

Kör program på ett Linux server-OS med den senaste öppen källkod tekniken.
Ladda ned

Ledande i Framkant

Fedora Server är ett serveroperativsystem med kort livscykel och stöd från gemenskapen som gör att erfarna systemadministratörer med erfarenhet från vilket OS som helst kan använda de allra senaste teknikerna som finns tillgängliga inom öppen källkod.

Modularity

Välj den rätta versionen av programvara eller de språkpaket du behöver och behåll dessa även om din operativsystem uppgraderar till en ny version.

Ta reda på mer.

Enkel Administrering

Administrera ditt system enkelt med Cockpit som har en kraftfull och modern gränssnitt. Se över och övervaka systemets prestanda och tillstånd, sätt upp och hantera tjänster baserade på behållare.

Ta reda på mer.

Verksamhetsområde

Uppgradera ditt Linuxnätverk med avancerad identitetshantering, DNS, certifikattjänster, integration av Windows™-domäner i hela din datamiljö med FreeIPA, en öppen källkod domänhanterare.

Ta reda på mer.

Hjälpresurser  Dokumentation


Specifik dokumentation är tillgänglig på dokumentationssidan för Fedora Server.

  Stöd


Support finns på ask.fedoraproject.org.

  Chat


Users and developers are available in the #server channel on Fedora Chat and in the #server tag on Fedora Discussion.