Fedora Cloud.

Fedora Cloud Edition är grunden för att accelerera testning och avancerade lösningar som kräver en komplett operativsystemavbildning, inklusive Vagrant.

Agilitet och flexibilitet

Fedora Cloud Edition ger maximal flexibilitet och användning i många olika molnmiljöer. Rulla ut förbyggda, Fedora avbilder direkt från dina offentliga molnverktyg samtidigt som du bibehåller alla fördelarna med att köra ett banbrytande, mycket performant operativsystem som matchar dina lokala krav.

Avbilder som är redo att rulla ut

Möjligheten att snurra upp nya Fedora beräkningsinstanser på några sekunder omformar smidigheten och hastigheten för mjukvaruutvecklingen. Fedora Cloud Edition-användare kan enkelt testa nya idéer och designa applikationsarkitektur utan att behöva äga sin egen på platsenhårdvara som kan vara begränsad eller lida av långsamma upphandlingsprocesser.

Tillgänglig rätt ut på kanten

Fedora Cloud edition är lätt att distribuera för alla dina datorkrav över ett brett utbud av hårdvara inklusive många alternativ som utökar molnet över hybrid och kantplatser i den virtuella miljön du väljer. Bygg, distribuera och kör hybrid och kantdatorer på Fedora Cloud-utgåvan över praktiskt taget alla datacenter för en konsekvent hybridupplevelse.

Hjälpresurser  Dokumentation


Information om Fedora Cloud finns tillgänglig på Fedora Wiki.

  Email


Användare och utvecklare finns också på e-postlistan på cloud@lists.fedoraproject.org.

  Chat


Användare och utvecklare är tillgängliga på IRC-kanalen #fedora-cloudirc.libera.chat för chatt i realtid.