Fedora Logo

Running Fedora Workstation

To run Fedora Workstation, you will need:

  • Fedora Media Writer (download above)
  • Një diskth USB Flash, me të paktën 1.5 GB hapësirë të lirë

Fedora Workstation is provided via Fedora Media Writer. Download this program via the download link above and run it on your system, following the prompts to generate a live version (see 'What does "Live" mean?' to the right) of Fedora Workstation on a USB flash drive. You may then run the live version of Fedora Workstation from your USB flash drive.

Përndryshe, mund ta instaloni Fedora Workstation në një laptop ose desktop që ka të paktën një procesor 1 GHz, 1 GB RAM, dhe 10 GB hapësirë të lirë. Për ta bërë këtë, xhironi versionin Live të Fedora Workstation-it që nga diskthi juaj USB te kompjuteri në të cilin dëshironi të instalohet, xhironi aplikacionin Fedora Media Writer, dhe ndiqni hapat në ekran për të plotësuar instalimin.

Platformat Që Mbulojmë

Fedora Media Writer mbulon platformat vijuese:

  • Mac OS X
  • Windows
  • Linux
View all platform downloads

Mënyra të tjera për të marrë media

Media instalimi të Fedora-s mund të blini nga tregtues në Internet ose nga një tregtues vendor në zonën tuaj.

S’e përballoni dot çmimin e medias? Kërkoni media instalimi Fedora prej Programit Media Fedora Falas.


Duke klikuar dhe shkarkuar Fedora-n, shprehni miratimin tuaj për t’u pajtuar me kushtet dhe termat vijuese.

By downloading Fedora software, you acknowledge that you understand all of the following: Fedora software and technical information may be subject to the U.S. Export Administration Regulations (the “EAR”) and other U.S. and foreign laws and may not... Lexoni më tepër >

Shkarkime të Tjera

Pamje Live 64-Bit 1.5GB

Pamje Netinstall:

Burime

Release Announcement

Read the full Release Announcement on Fedora Magazine.

Release Notes

Learn about changes since the last version of Fedora as well as minimum requirements and recommendations for running Fedora.

Installation Guide

We recommend you look through this before installing to your system, since it answers many common questions.

Të meta të Zakonshme

Një burim i shkëlqyer për ta konsultuar në rast se ndesheni me probleme gjatë instalimit ose xhirimit të Fedora-s.

Ç’do të thotë "Live"?

Fedora Media Writer do të krijojë një sistem Fedora Workstation të plotë, që mund ta xhironi drejt e nga diskthi juaj USB. Pmjen Live mund ta përdorni për të provuar dhe për t’u marrë me Fedora-n pa bërë ndryshime te hard disk-u juaj.

Kur të jeni gati, mund ta instaloni Fedora-n në hard disk-un tuaj që nga ky version "live" i Fedora Workstation-it.

Merrni më tepër Fedora