Fedora Logotext

Sponsor Parësorë

Red Hat, Inc.

Red Hat, Inc. është sponsori parësor i Projektit Fedora. Red Hat-i e furnizon projektin Fedora me një larmi të gjerë burimesh dhe mjetesh, përfshi asistencë nga të punësuar të rregullt, hardware dhe bandwidth për infrastrukturën, financim veprimtarish, dhe këshillim ligjor.

Projekti Fedora u është po ashtu mirënjohës sponsorëve vijues për përkrahjen e rëndësishme që kanë dhënë:

Dell Inc.
Proio
ServerBeach
TeliaSonera
OSUOSL
Tummy
ColocationAmerica
Dedicated Solutions
ibiblio
BODHost
host1plus
InterNetX
CDN77.com

I interesuar për sponsorizim të diçkaje për Fedora-n?

Lidhuni me admin@fedoraproject.org ose hidhuni një herë nga #fedora-admin te irc.freenode.net.