Sponzori Fedory

Projekt Fedora je hrdý, že má nasledujúce organizácie ako sponzorov...
Red Hat, Inc.
Red Hat, Inc. je hlavným sponzorom Projektu Fedora. Red Hat poskytuje Projektu Fedora širokú škálu zdrojov, vrátane podpory zamestnancov na plným úväzok, hardvéru infraštruktúry, financovanie akcií a právneho poradenstva.

Projekt Fedora je taktiež vďačný nasledujúcim sponzorom za poskytovanie významnej podpory:

Dell Inc.
Proio
ServerBeach
TeliaSonera

OSUOSL
Tummy
ColocationAmerica
Dedicated Solutions

ibiblio
BODHost
host1plus
InterNetX

CDN77.com

Zaujíma vás sponzorovanie Fedory?

Contact admin@fedoraproject.org or stop by #fedora-admin on irc.libera.chat.