Fedora Cloud.

Edícia Fedora Cloud predstavuje základ pre urýchlené testovanie a pokročilé riešenia, ktoré vyžadujú obraz kompletného operačného systému, vrátane Vagrantu.

Agilita a flexibilita

Edícia Fedora Cloud poskytuje maximálnu flexibilitu a použiteľnosť v mnoho rôznych cloudových prostrediach. Nasaďte dopredu vytvorené obrazy Fedory priamo z nástrojov verejného cloudu so zachovaním všetkých výhod behu špičkového, vysoko výkonného operačného systému, ktorý zodpovedá vašim lokálnym požiadavkám.

Obrazy pripravené na nasadenie

Schopnosť vytvoriť výpočtové inštancie Fedory v priebehu niekoľkých sekúnd prináša agilitu a rýchlosť softvérového vývoja. Používatelia edície Fedory Cloud môžu jednoducho otestovať nové nápady a navrhnúť architektúru aplikácie bez potreby vlastniť svoj lokálny hardvér -- hardvér, ktorý môže byť limitovaný alebo trpí pomalým procesom nákupu.

Dostupná na samej hrane

Edícia Fedory Cloud je jednoducho nasaditeľná naprieč širokou škálou hardvéru, vrátane veľa možností, ktoré rozširujú cloud na hybridné a hraničné lokality vo virtuálnych prostrediach podľa vášho výberu. Zostavte, nasaďte a prevádzkujte hybridnú a hraničnú architektúru na edícii Fedora Cloud prakticky v ktoromkoľvek dátovom centre pre konzistentné hybridné skúsenosti.

Zdroje podpory  Dokumentácia


Informácie o Fedore Cloud sú dostupné vo Wiki stránkach Fedory.

  Email


Používatelia a vývojári sú k dispozícii aj v diskusnej skupine cloud@lists.fedoraproject.org.

  Chat


Používatelia a vývojári sú k dispozícii pre komunikáciu v reálnom čase na IRC kanáli #fedora-cloud na irc.libera.chat.