Fedora Logo

Pobieranie Fedory 29 Atomic Host

Atomic Host jest budowane co dwa tygodnie.

Najnowsze obrazy nie spełniły kryteriów jakości. Dostępne obrazy zostały wydane 26 dni temu. Blog Projektu Atomic zawiera aktualności i informacje o błędach blokujących wydanie.

Obrazy Atomic Host

Fedora Atomic Host to najnowocześniejszy system operacyjny oparty na modelu Projektu Atomic, zaprojektowany wokół technologii Kubernetes i kontenerów. Proszę zauważyć, że przeszły one kilka poziomów automatycznego testowania.

  • Prosimy przetestować nową wersję przed jej wdrożeniem. W razie wystąpienia problemu, narzędzia Atomic Host umożliwiają łatwy powrót do poprzedniego wydania. Jeśli to się wydarzy, to prosimy nam pomóc zgłaszając błąd lub nadsyłając poprawkę.
  • Obrazy Fedory Atomic Host są aktualizowane mniej-więcej co dwa tygodnie, w przeciwieństwie do sześciomiesięcznego cyklu wydawniczego Fedory. Z powodu szybkiego tempa rozwoju wspierane jest tylko najnowsze wydanie Fedory.
  • Proszę zauważyć, że różne nośniki Fedory Atomic Host są poddawane automatycznemu testowaniu w różnym stopniu. Więcej informacji o Projekcie Atomic można znaleźć na stronie projectatomic.io, a obecny stan testów można znaleźć tutaj.

Obrazy Atomic Host dla publicznej chmury EC2 firmy Amazon

Poniższe odnośniki dostarczają listę dostępnych AMI sprzętowych maszyn wirtualnych Atomic Host według regionów razem z przyciskami uruchamiającymi je na koncie usługi Amazon Web Services. Dostępne są także identyfikatory AMI do używania za pomocą Konsoli AWS lub narzędzi wiersza poleceń.

GP2 Format HVM AMIs (x86_64)
Standard Format HVM AMIs (x86_64)
GP2 Format HVM AMIs (aarch64)

Obrazy Atomic Host dla oprogramowania Vagrant

Maszyny Vagrant dla Fedory Atomic Host są dostępne dla dostawców VirtualBox i libvirt. Można uruchomić Fedorę Atomic Host w maszynie Vagrant pobierając obrazy z Fedory lub używając narzędzi Vagrant do pobrania obrazów z chmury Vagrant firmy HashiCorp. Więcej informacji o uruchamianiu Vagrant w systemie Fedora Workstation znajduje się na stronie wiki.

Obraz VirtualBox dla Vagrant
Ten obraz jest odpowiedni do używania z oprogramowaniem Vagrant w systemach macOS lub Windows.
Obraz libvirt/KVM dla Vagrant
Ten obraz jest odpowiedni do używania z oprogramowaniem Vagrant w systemie Fedora.
Jak pobrać za pomocą narzędzi Vagrant

Obrazy Atomic Host dla środowiska chmury

Obraz Qcow2
Fedora 29 Cloud Atomic Host jako obraz w formacie Qcow2 do użycia z OpenStack
Surowy obraz
Fedora 29 Cloud Atomic Host w skompresowanym surowym obrazie

Obrazy Atomic Host dla komputerów

Obraz ISO
Fedora 29 Cloud Atomic Host w formacie obrazu ISO

Klikając i pobierając Fedorę, użytkownik wyraża zgodę na poniższe warunki.

By downloading Fedora software, you acknowledge that you understand all of the following: Fedora software and technical information may be subject to the U.S. Export Administration Regulations (the “EAR”) and other U.S. and foreign laws and may not... Więcej informacji >

Inne pobierania

Zasoby

Projekt Atomic: pierwsze kroki

Dokumentacja o rozpoczynaniu pracy z Projektem Atomic/Atomic Host.

Projekt Atomic: lista dyskusyjna

Dołącz do listy dyskusyjnej projektu: atomic@projectatomic.io.

Projekt Atomic: kanał IRC

Dołącz do kanału IRC Projektu Atomic #atomic w sieci irc.freenode.org.