Fedora Logo

Pobieranie Fedory 27 Atomic Host

Atomic Host jest budowane co dwa tygodnie.

Najnowsze oficjalne obrazy Fedory Atomic Host zostały wydane 3 dni temu.

Obrazy Atomic Host

Fedora Atomic Host to najnowocześniejszy system operacyjny oparty na modelu Projektu Atomic, zaprojektowany wokół technologii Kubernetes i kontenerów. Proszę zauważyć, że przeszły one kilka poziomów automatycznego testowania.

  • Prosimy przetestować nową wersję przed jej wdrożeniem. W razie wystąpienia problemu, narzędzia Atomic Host umożliwiają łatwy powrót do poprzedniego wydania. Jeśli to się wydarzy, to prosimy nam pomóc zgłaszając błąd lub nadsyłając poprawkę.
  • Obrazy Fedory Atomic Host są aktualizowane mniej-więcej co dwa tygodnie, w przeciwieństwie do sześciomiesięcznego cyklu wydawniczego Fedory. Z powodu szybkiego tempa rozwoju wspierane jest tylko najnowsze wydanie Fedory.
  • Proszę zauważyć, że różne nośniki Fedory Atomic Host są poddawane automatycznemu testowaniu w różnym stopniu. Więcej informacji o Projekcie Atomic można znaleźć na stronie projectatomic.io, a obecny stan testów można znaleźć tutaj.

Obrazy Atomic Host dla publicznej chmury EC2 firmy Amazon

Poniższe odnośniki dostarczają listę dostępnych AMI sprzętowych maszyn wirtualnych Atomic Host według regionów razem z przyciskami uruchamiającymi je na koncie usługi Amazon Web Services. Dostępne są także identyfikatory AMI do używania za pomocą Konsoli AWS lub narzędzi wiersza poleceń.

Format GP2

AMI w formacie GP2 używają szybszych dysków SSD. Są one szybsze, ale koszt będzie większy niż przy formacie standardowym.

Standardowy format

AMI o standardowym formacie są odpowiednie przy rzadkim dostępnie do danych i obniżają koszty.

Obrazy Atomic Host dla oprogramowania Vagrant

Maszyny Vagrant dla Fedory Atomic Host są dostępne dla dostawców VirtualBox i libvirt. Można uruchomić Fedorę Atomic Host w maszynie Vagrant pobierając obrazy z Fedory lub używając narzędzi Vagrant do pobrania obrazów z chmury Vagrant firmy HashiCorp.

Obrazy dla Vagrant
Obrazy dla narzędzi Vagrant

Więcej informacji o uruchamianiu Vagrant w systemie Fedora Workstation znajduje się na stronie wiki.

Obrazy Atomic Host dla środowiska chmury

Obraz Qcow2

Fedora 27 Cloud Atomic Host jako obraz w formacie Qcow2 do użycia za pomocą OpenStack.

Pobierz

64-bitowy obraz Qcow2 (642 MB)

Surowy obraz

Fedora 27 Cloud Atomic Host w skompresowanym surowym obrazie. Należy użyć tej Fedory w razie niepewności.

Pobierz

64-bitowy surowy obraz skompresowany za pomocą xz (488 MB)


Klikając i pobierając Fedorę, użytkownik wyraża zgodę na poniższe warunki.

By downloading Fedora software, you acknowledge that you understand all of the following: Fedora software and technical information may be subject to the U.S. Export Administration Regulations (the “EAR”) and other U.S. and foreign laws and may not... Więcej informacji >

Inne pobierania

F28 Pre-Release

Wydanie testowe

Pracujemy nad następnym wydaniem Fedory.
Pomóż nam przygotować F28!

Pobierz obrazy F28 Pre-Release

Jak testować wydania testowe

Zasoby

Projekt Atomic: pierwsze kroki

Dokumentacja o rozpoczynaniu pracy z Projektem Atomic/Atomic Host.

Projekt Atomic: lista dyskusyjna

Dołącz do listy dyskusyjnej projektu: atomic@projectatomic.io.

Projekt Atomic: kanał IRC

Dołącz do kanału IRC Projektu Atomic #atomic w sieci irc.freenode.org.