Fedora Logo

Toto je připravovaný software podporovaný pracovní skupinou Workstation. Směrujte prosím své dotazy jejich diskusní skupině nebo #fedora-workstation na freenode. Všechny problémy nebo chyby by měly být nahlášeny prostřednictvím systému Red Hat Bugzilla. Projekt Fedora neposkytuje žádné záruky co do vhodnosti svého použití nebo užitečnosti. Více informací o změnách a nových vlastnostech si lze přečíst v Poznámkách k vydání, na stránce Známé chyby pak informace o vícekrát zaznamenaných chybách a jak je odstranit.

Hledáte 32bitové obrazy F27 Beta? Pro některé technické problémy je, bohužel, nemůžeme nabídnout, avšak budou k dispozici při oficiálním vydání F27. Zůstaňte v kontaktu!

Kdy bude vydána Fedora 27?

Přečtěte si všechny klíčové milníky plánu vydání...

Provozování připravované verze Fedory Workstation

Chcete-li spustit připravovanou verzi Fedory Workstation, budete potřebovat:

VAROVÁNÍ: Tento postup zničí všechna data na nosiči USB. Ujistěte se, že jste si z nosiče USB zazálohovali všechny důležité soubory ještě předtím, než postup provedete.

  1. Stáhněte si aplikaci Fedora Media Writer níže.
  2. Stáhněte si požadovaný obraz disku ISO.
  3. Otevřete aplikaci Fedora Media Writer. Budete zřejmě muset zadat heslo, aby aplikace měla potřebná oprávnění.
  4. Vyberte ze seznamu "Libovolný obraz".
  5. Na stránce Libovolný obraz vyberte tlačítko "Vybrat obraz disku ISO".
  6. V okně pro výběr souboru vyhledejte a vyberte obraz ISO, který jste stáhli.
  7. Vložte USB flash disk do počítače. Pokud jste klíčenku již dříve použili pro vytvoření živého média, může být nutné ji nastavit do továrního nastavení. Aplikace se vás v takovém případě zeptá, zda-li to má udělat.
  8. Vyberte "Vytvořit živý USB disk" pro zapsání obrazu. Před vyjmutím média počkejte na dokončení procesu a zavřete aplikaci.

Případně můžete nainstalovat Fedoru Workstation na laptop nebo stolní počítač, který má k dispozici alespoň 1 GHz procesor, 1 GB RAM a 10 GB prostoru. Chcete-li to provést, spusťte živou verzi Fedory Workstation z USB flash disku na počítači, na němž chcete instalaci provést, spusťte aplikaci Fedora Media Writer a pro dokončení instalace postupujte podle pokynů na obrazovce.

Podporované platformy

Fedora Media Writer podporuje následující platformy:

Mac OS X

23.4 MB Fedora Media Writer pro Mac OS X

Windows

22.7 MB Fedora Media Writer pro Windows

Linux

Pro Fedoru dostupné pomocí DNF
(Více podrobností)

Ověřte stažený obraz

Až si obraz stáhnete, ověřte ho z důvodu bezpečnosti a neporušenosti. Abyste stažený obraz ověřili, nejprve stáhněte příslušný soubor kontrolního součtu CHECKSUM do stejného adresáře, kam jste stáhli obraz, a řiďte se těmito pokyny.

Další formy ke stažení

64bitový živý obraz 1.5GB

Obrazy pro instalaci ze sítě:

Zdroje

Známé chyby

Vynikající zdroj ke konzultaci v případě, že narazíte na jakékoli problémy s instalací nebo se spuštěním Fedory.

Jak testovat připravované verze

Wiki příručka Fedory o tom, jak pomoci s testováním připravovaných verzí Fedory.

Co znamená "živá" ("live")?

Fedora Media Writer vytvoří kompletní, běžící systém Fedora Workstation, který lze spustit přímo z USB disku. Spustitelný obraz lze použít pro testování a hraní si s Fedorou, aniž by došlo k provedení změn na pevném disku.

Jakmile jste připraveni, můžete nainstalovat Fedoru na svůj pevný disk přímo z "živé" verze Fedory Workstation.