Fedora Silverblue.

Aquesta és l'estació de treball Linux immutable que estàveu esperant.
Baixar ara
Fedora Silverblue és un sistema operatiu d'escriptori immutable. Amb l'objectiu de donar suport als fluxos de treball enfocats a contenidors, aquesta variant de Fedora Workstation s'orienta a les comunitats de desenvolupadors.