Сваляне на Fedora 35 Server

Fedora Server е налична за x86_64 и ARM.

Използвате архитектура x86_64?
Използвате архитектура aarch64?

Fedora Server е пригодена за облака

Fedora Server is also available via a range of images that are designed for use in the cloud. Multiple formats are available for Openstack, Vagrant, the Amazon Public Cloud, and more.

Check out the Fedora Cloud page for all the details and downloads.

С цъкването на препратката и свалянето на Fedora, Вие се съгласявате да се съобразявате със следните правила и условия.

Със свалянето на софтуера на Fedora, Вие потвърждавате, че разбирате всичко от следното: софтуерът и техническата документация на Fedora може да са обект на правилата за експорт на администрацията на САЩ (U.S. Export Administration Regulations), (по-нататък “EAR”) и други американски или чуждестранни законодателства и може да е ограничен експортът, ре-експортът или преносът (a) до страна, включена в списъка Country Group E:1 в Приложение No. 1 към част 740 от EAR (към момента Куба, Иран, Северна Корея, Судан и Сирия); (b) до всяка забранена дестинация или до който и да е краен потребител, на когото е забранено да участва в експортни сделки в САЩ от която и да е федерална агенция на правителството на САЩ; или (c) за употреба във връзка с проектиране, разработване или производство на ядрени, химически или биологични оръжия, или ракетни системи, космически изстрелващи превозни средства, или звукови ракети, или автономни въздушни превозни системи. Вие не можете да сваляте софтуера или документацията на Fedora ако се намирате в някоя от тези държави или сте обект на някое от тези ограничения. Вие не може да предоставяте софтуера или документацията на Fedora на физически лица или организации, намиращи се в някоя от тези държави или са обект на някое от тези ограничения. Вие също така сте отговорни и за спазването на изискванията на чуждите законодателства, отнасящи се за вноса, износа и употребата на софтуера или документацията на Fedora.